Comunicats 7 Pometes

Informació

Descobreix tota la informació necessària sobre el centre municipal 7 Pometes, ja sigui documentació necessària per la inscripció i matriculació en el centre, l’autorització en cas de malaltia o el reglament de règim intern.

Pla d'obertura de Centre

Descobreix el nostre pla d'obertura

Pla de contingència

Descobreix el nostre pla de contingència
Saber més

Pre-Inscripció i matrícula

Documentació per a la inscripció i la matriculació

Pre-Inscripció de matrícula

Documentació per a la inscripció i matriculació
Saber més

Reglament de Règim intern

Coneix el material necessari

Reglament de Règim intern

Coneix el material necessari
Saber més

Autorització de malalties

Descarrega't l’autorització de medicaments

Autorizació de malalties

Descàrrega de l’autorització de medicaments
Saber més

Documentació

Documents per la inscripció i matriculació 2024-2025

PRE-INSCRIPCIÓ curs 2024-2025 (DEL 8 AL 21 DE MAIG DE 9:15H A 12:00H)

 • Full de preinscripció (el model está disponible al portal http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/), en el cas que no la tingueu el centre us la facilitarà.
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o de la residència en cas de persones estrangeres
 • Original i fotocòpia de l’alumne/a (si és que en té)
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat (en el cas d’al·legar-ho)
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent emès per la Generalitat de Catalunya (en cas d’al·legar-ho)
 • Full d’empadronament a Vilafant (en cas d’al·legar el domicili)
 • Certificat d’empresa (en cas d’al·legar el treball a Vilafant)

PER A LA MATRICULACIÓ curs 2024-2025 (DEL 17 AL 25 DE JUNY DE 9:15H A 12:00H)

 • Fotocòpia carnet de vacunes o en tot cas, certificat mèdic justificatiu
 • 6 fotografies mida carnet de l’alumne/a
 • Fotocòpia del nº de compte corrent

Llistat de material que cal portar

 • biberó i un xumet (Infantil-0)
 • cereals, llet en pols… (Infantil-0)
 • un got d’aprenentatge (Infantil-1)
 • un got de plàstic (Infantil-2)
 • un termòmetre (líquid) de galió
 • un paquet de rotlles de paper de cuina
 • una muda completa (Infantil-0/Infantil-1 a dins d’una capsa de cartó i a Infantil-2 dins d’una bossa de roba)
 • un paquet de bolquers (en cas que l’infant en faci ús)
 • un tub de crema (en cas que l’infant en faci ús)
 • un paquet de tovalloletes humides
 • un paquet de bosses de plàstic
 • una pinta o un raspall per a pentinar
 • una capsa de mocadors de paper
 • aigua embotellada d’1,5 litres o bé de 2 litres (opcional)
 • 5 pitets grans de roba  (si es fa ús del servei de menjador)
 • funda protectora de matalàs i sac de dormir mida del llit de baranes 120 cm x 60 cm (si es fa ús del servei de dormitori)
 • la bata de l’escola (a Infantil-1 i a Infantil-2) es ven a la mateixa llar.

Tota la roba i estris varis que el nen/a porti, haurà d’estar marcat amb el seu nom, així com la roba d’abrigar (jaquetes, abrics…) haurà de tenir una bata llarga per penjar-la al penjador. Recordem que per comoditat de l’infant i nostra pròpia, demanem que el nen/a porti roba còmoda, evitant “petos”, cinturons, tirants..

Reglament de Règim Intern

Autoritzacions i malalties

FEBRE

La temperatura corporal normal és fins a 37’5º C axil.lar i 38º C rectal. Quan superen aquestes temperatures, els infants no poden assistir a la Llar. El nen/a podrà tornar a assistir a l’escola quan porti 24 h. sense febre.

DIARREA 

Durant la fase aguda (vòmits, deposicions molt freqüents o molt abundants) el nen/a haurà de romandre a casa. Podrà assistir a la Llar amb el consegüent certificat mèdic que així ho acrediti.

TOS I MOCS 

El nen/a amb tos i mocs no ha de ser exclòs en general de la Llar d’Infants, però sí que cal tenir clar que és aquí on per contacte directe amb altres nens/es en tossir, esternudar… s’agafen la gran majoria de les infeccions respiratòries.
Per tant volem recordar que no haurien d’assistir a la Llar d’Infants nens/es que presentin:

DIARREA AGUDA
VÒMITS ( 2 o + cops)
CONJUNTIVITIS
ESTOMATITIS (llagues a la boca)
HERPES (panses)
PEDICULOSI (polls). Poden tornar el 2n dia del tractament
VARICEL·LA Poden tornar quan tots els granets tenen la crosta i estan secs.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis Per acceptar el seu ús pot fer clic a Acceptar. Si vostè no està d'acord amb alguna d'aquestes, podrà personalitzar les seves opcions a través d'aquest panell, així com, revocar o canviar les seves preferències en qualsevol moment. Informació addicional: Per obtenir més informació sobre l'ús de les cookies, configuració, origen, finalitats i els seus drets, accedeixi a la nostra Política de cookies. Llegir més
Configurar cookies
Acceptar
Política de privacitat
Política de privacitat i cookies
Nom de la cookie Activa

RESPONSABLE

1. Identitat Empresa: ERJAYO SL CIF: B17536327 Dir. Postal: La Muga S/N -- 17740 Vilafant E-mail: cmei7pometes@hotmail.com. Dades de contacte del delegat en protecció de dades: No es disposa de Delegat.

FINALITATS

2. Descripció ampliada de la finalitat/és del tractament: Tractarem les seves dades (per exemple: per a la Gestió administrativa, comptable i fiscal, però vostè haurà de posar la finalitat del seu tractament)

CONSERVACIÓ

3. Terminis o criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l'entitat i no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, seran conservats conforme als terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l'última comunicació.

DECISIONS

4. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada: L'empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

LEGITIMACIÓ

5. Legitimació per execució d'un contracte: A causa que el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte mercantil, en el qual vostè és part, es fa constar que el tipus de contracte que es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació *precontractual. Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per subscriure el citat contracte, s'informa l'interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

DESTINATARIS

6. Durant el període de durada del tractament, ERJAYO SL- no realitzarà cap cessió, excepte obligació legal, ni tampoc cap transferència.

DRETS

7. L'interessat pot exercir els següents drets:
 • Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l'Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l'entitat, deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l'empresa, o bé dirigir un escrit a ERJAYO SL-    La Muga S/N -- 17740 Vilafant també pot enviar un email a: cmei7pometes@hotmail.com. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es. En compliment del previngut en l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa en la següent adreça de correu electrònic de l'entitat, indicant en l'assumpte "No enviar correus".

PROCEDÈNCIA DE LES DADES

Les dades personals que tractem en ERJAYO SL procedeixen directament de vostè: Les categories de dades que es tracten són:
 • Dades d'identificació
 • Codis o claus d'identificació
 • Adrecis postals o electròniques
 • Informació comercial
 • Dades econòmiques
No es tracten dades especialment protegides.
Desar
645706548