PRE-INSCRIPCIÓ CURS 2019-2020 (del 13 al 24 de Maig)
I MATRÍCULA
 CURS 2019-2010 (del 19 al 26 de juny)

 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant (pare, mare o tutor/a) o de la residència en cas de persones estrangeres
 • Original i fotocòpia de l'alumne/a (si és que en té)
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne/a
 • Original i fotocòplia  del certificat de discapacitat (en el cas d'al.legar-ho)
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent emés per la Generalitat de Catalunya (en cas d'alegar-ho)
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions, o en tot cas, certificat mèdic justificatiu
 • Full d'empadronament a Vilafant (en cas d'al.legar el domicili)
 • PER A LA MATRICULACIÓ
 • Fotocòpia carnet de vacunes o certificat mèdic justificatiu
 • 6 fotografies mida carnet de l'alumne/a
 • fotocòpia del nº de compte corrent

Logo 7pometes Calendario 2018-2019 (clica aquí para descargar)

CALENDARI CURS 18 19

 


Escola d'Educació Infantil

On som

c/ La Muga s/n
17740 VILAFANT, (Girona)
España

Social Media

logo Facebook